Informatica 2 (2006-2007)

Je leest gegevens in en uit via de parallelle en de COM-poort vanuit VB.NET. Je gaat dieper in op een aantal aspecten bij het programmeren in Visual Basic.NET. Je leest en schrijft bestanden, je leest en wijzigt Excel- en Accessbestanden vanuit VB.NET. Je stelt klassen op. Je zorgt voor een degelijke foutcontrole en foutafhandeling in de programma's.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
  • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
  • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Informatica 1

B. Competenties

OO:
05101228
Code:
05101228
Vakcoördinator:
Wilfried Wuyts
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend