Relatiemanagement (2006-2007)

Het uitgangspunt bij relatiemanagement is het binden en boeien van klanten, medewerkers, leveranciers en aandeelhouders. Je leert de belangen van de verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Volgende begrippen komen aan bod: customer delight management, customer intimacy, permissie marketing, klachtenbeheer, winnende offertes, transactie-versus relatiegericht management. Je zal het belang van netwerken leren ondervinden. Je zal ook zelf in de praktijk leren netwerken. Je leert dat er verschillende relationship styles zijn en je leert ook hoe je hiermee kan omgaan. Je leert werken met het interactiemodel de roos van Leary. Dit model zal je leren om bewust te kiezen voor een bepaald gedrag om beter je doelen te bereiken. Je leert tenslotte omgaan met een CRM pakket om je relaties beter te managen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02105390
Code:
02105390
Vakcoördinator:
Sabine Verrydt
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend