Didactische vorming (2006-2007)

Dit opleidingsonderdeel is een verdieping van een aantal onderdelen uit het eerste jaar: * de theorie over het ervaringsgericht onderwijs en het ontwikkelingsplan uit de oriëntatiemodule * het verloop van de psychosociale en de cognitieve ontwikkeling uit de twee basismodules * het onderdeel algemene didactiek uit de praktijkondersteuning De inhoud is tevens sterk gelinkt aan het opleidingsonderdeel stage.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: kleuteronderwijs (PBA) / / Didactische vorming

B. Competenties

OO:
11106067
Code:
11106067
Vakcoördinator:
Mieke Van Camp
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend