Eindwerk Landbouw (2006-2007)

Het eindwerk/bedrijfsanalyse is in de eerste plaats een persoonlijk werk Eigen initiatief en inbreng zijn belangrijke beoordelingscriteria. Het eindwerk/bedrijfsanalyse hoort een praktisch werk te zijn dat zich vooral richt naar een/de concrete bedrijfssituatie (stagebedrijf, thuisbedrijf) Eventuele eigen experimenten of proeven om bepaalde facetten te staven, geven het eindwerk een belangrijke toegevoegde waarde. In een bedrijfsanalyse moeten zowel de positieve als negatieve punten op het stagebedrijf worden geanalyseerd. Dit wil zeggen: - Weergeven van kengetallen en vergelijken met de normen; - Het berekenen van de kostprijs per eenheid geproduceerd goed (kostprijs/liter, kostprijs/kg, kostprijs/stuk, ...) - Het berekenen van economische implicaties van de belangrijkste positieve en negatieve punten - Gefundeerde argumenten en alternatieven of oplossingen uitwerken om verbeterpunten door te voeren; - Toekomstvisie op het bedrijf.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109328
Code:
03109328
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend