Constructieleer (2006-2007)

Constructieleer vormt een onderdeel van de werktuigbouwkunde waarbij volledige machines en/of machine-onderdelen ontworpen, berekend en geconstrueerd worden. In dit domein leer je machine-onderdelen voor verbindingen zoals klinknagels, schroeven, pennen, bouten, voorspanbouten - en lassen ontwerpen, waarbij je rekening houdt met normen en voorschriften. Je dimensioneert draagassen en aandrijfassen op basis van toelaatbare spanningen en vervormingen. Je raakt vertrouwd met de eindige elementenmethode voor elasticiteitsberekeningen waarbij je de mogelijkheden en beperkingen van computerprogramma's ervaart. In een project probeer je een constructie met behulp van de computer te optimaliseren naar economisch materiaalgebruik, spanningen en vervormingen. Realistische opgaven uit de bedrijfswereld motiveren je om de methodes toe te passen in praktijkgerichte situaties.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Sterkteleer

B. Competenties

OO:
03100103
Code:
03100103
Vakcoördinator:
Fons Van Genechten
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend