Minor sociaal cultureel werk (2006-2007)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Sociaal werk (PBA) / / Beroepspraktijk

B. Competenties

OO:
04103260
Code:
04103260
Vakcoördinator:
Jef Verrydt
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend