Multimedia 2 (2006-2007)

Je maakt kennis met de geavanceerde ontwerptechnieken voor een statische website (CSS, XML). Je maakt de site aan de gebruikerskant dynamisch met behulp van JavaScript. Je bent in staat grafisch materiaal aan te maken en dit te optimaliseren naar het Internet.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Web technologie

B. Competenties

OO:
05101256
Code:
05101256
Vakcoördinator:
Patrick Verhaert
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend