Chemie en materialenleer (2006-2007)

Via de cursus chemie en materialenleer leg je de basis voor het inzicht in de structuur van de (nieuwe) materialen waarmee je als orthopedisch technoloog zeker zal te maken hebben.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De orthopedisch technoloog kan op adequate wijze een orthopedisch hulpmiddel vervaardigen, herstellen en onderhouden.
  • C05 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze meewerken aan toegepast wetenschappelijk onderzoek.
  • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06002207
Code:
06002207
Vakcoördinator:
Dirk Vermetten
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend