Toegepaste natuurkunde 1 (2006-2007)

De opleidingsactiviteit "Toegepaste Natuurkunde 1" bestaat uit 2 delen. In het deel mechanica leer je hoe de aandrijving van machines en voertuigen via mechanische overbrengingen wordt gerealiseerd. Nadat de meest elementaire begrippen uit de mechanica zijn verklaard, worden ze toegepast op machineonderdelen. Zo worden de formules afgeleid voor de berekening van toerentallen, omtreksnelheden, overbrengingsverhouding, koppel en vermogen bij enkelvoudige en meervoudige tandwiel-,ketting-, en(V-)riemoverbrengingen. Het belang van een koppelkromme en vermogenkromme wordt geïllustreerd. Je leert omspringen met fysische begrippen als, glijdende wrijving, rollende wrijving en tractie en je kan enkele toepassingen opsommen. In het deel warmteleer maak je kennis met de verschillende aggregatietoestanden van een stof en met de warmteuitwisseling die gepaard gaat met veranderingen binnen de toestand en bij toestandsveranderingen. Veel aandacht gaat naar de stof "water", bijzondere aandacht wordt besteed aan het gedrag van water in lucht (psychrometrie) De formules voor de berekening van warmtetransport(verlies) via convectie en conductie worden afgeleid en toegepast op vlakke en cylindrische wanden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109008
Code:
03109008
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend