Elektronica 1 (2006-2007)

Je start bij de elementaire begrippen van spanning, stroom en weerstand. Je maakt kennis met een aantal basiskomponenten zoals de weerstand, condensator, diode en transistor. Heel wat praktische schakelingen leren we begrijpen zoals een niveau meting, knipperlichten, lichtschakelaars, eenvoudige audioversterkers, audiomixer,......

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
  • C02 Elektromechanische systemen testen.
  • C03 Elektromechanische beproeven.
  • C04 Technische dossiers samenstellen.
  • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.

A. Volgtijdelijkheid

Elektromechanica (PBA) / / Wiskunde 1

B. Competenties

OO:
05101080
Code:
05101080
Vakcoördinator:
Peter Mertens
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend