Biotechnieken veehouderij (2006-2007)

Door inzicht te verwerven in volgende facetten : - eigenschappen van voer en deze te verwoorden in, voor de praktijk bruikbare cijfers - eigenschappen en de behoefte van de dieren te omschrijven Kan men deze twee gaan combineren tot een dagelijks rantsoen van dieren

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
  • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiĆ«nten.

A. Volgtijdelijkheid

Agro- en biotechnologie (PBA) / / Dierkunde/Microbiologie

B. Competenties

OO:
03109236
Code:
03109236
Vakcoördinator:
Dirk Vermeiren
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend