Opvoedkundige wetenschappen (gem.) (2006-2007)

Weten is één ding, je kennis overbrengen is iets anders. In de lessen opvoedkundige wetenschappen - gemeenschappelijk deel leer je hoe je de inhouden gestructureerd en boeiend kan overbrengen. Je maakt er ook kennis met verschillende werkvormen: sommige zaken breng je best zelf aan, andere laat je beter door de leerlingen ontdekken. In deze algemene didactiek leer je hoe je je leerlingen leert leren en verwerf je inzicht in de verschillende componenten van het onderwijsleerproces.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105002
Code:
10105002
Vakcoördinator:
Inge Peeters
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend