Microbiologie (2006-2007)

Tijdens een korte herhaling van de basis van het eerste jaar wordt er meer aandacht besteed aan de virulentiefactoren en de relatie van de pathogeen met zijn omgeving. Hierna volgt er een beschrijving van de belangrijke voedselpathogenen. Je bestudeert van elke pathogeen de virulentiefactoren, het ziektebeeld dat hij veroorzaakt en de eigenschappen die gebruikt worden in het labo voor isolatie en identificatie. De theorie sluit heel nauw aan bij de praktijk.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C05 De voedings- en dieetkundige analyseert voedingsmiddelen om de hygiëne en samenstelling te evalueren.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
 • C07 De voedings- en dieetkundige draagt mee verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het beheer van de voedselverstrekking.
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.

A. Volgtijdelijkheid

Voedings- en dieetkunde (PBA) / / Microbiologie

B. Competenties

OO:
06002177
Code:
06002177
Vakcoördinator:
Ite Tytgat
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend