Statistiek (2006-2007)

Statistiek heeft de reputatie moeilijk en oninteressant te zijn! Wie deze cursus volgt, weet dat het tegendeel waar is. Aan de hand van boeiend cijfermateriaal leer je goede tabellen en grafieken opstellen. Je komt te weten dat er verschillende soorten gemiddelden bestaan, ervaart wat nu juist 'spreiding' is en leert ook om na te gaan of er een verband is tussen 2 gegevens (b.v. de buitentemperatuur in juni en je examenresultaten). In de cursus statistiek zoek je ook een antwoord op de vraag wat de toekomst brengt. Helemaal niet saai dus en zeker nuttig!

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104209
Code:
02104209
Vakcoördinator:
Kathleen De Troeyer
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend