Milieubeleid en recht (2006-2007)

Je krijgt een overzicht van het Vlaamse milieubeleid. Allereerst krijg je een beeld van de instrumenten en de organisaties die bestaan om het Vlaamse milieubeleid vorm te geven. Vervolgens verwerf je inzicht in het beleid en de wetgeving met betrekking tot milieuvergunningen, bodem, water en afval.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109343
Code:
03109343
Vakcoördinator:
Michaël Cassaert
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend