Voorraadbeheer (2006-2007)

Voorraad hebben kost geld en betekent risico. Zonder voorraden lukt het ook niet. Daarom is het belangrijk om net genoeg voorraad te hebben, niet te veel en niet te weinig. Door de juiste analyses en berekeningen kan je de voorraad tot een optimaal niveau brengen. Om het voorraadniveau van een product te bepalen heb je de toekomstige vraag naar het product nodig. Via specifieke vraagvoorspellingstechnieken tracht je de vraag zo goed mogelijk te voorspellen. Iedere voorspelling is een schatting: je zal de gemaakte voorspelling dus moeten evalueren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Het inkoopproces managen, rekening houdend met parameters als productlevenscyclus, prognose, planning, leveranciersevaluatie, leveringssnelheid, taal van de leverancier.
 • C03 Het productieproces managen, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer.
 • C04 Het magazijnproces managen, rekening houdend met parameters als productspecificatie, in-, op- en uitslagstrategieën, conditioneringseisen, voorraadprognose, opslag- en handlingcapaciteit, opslag-technische beperkingen, productidentificatiesystemen.
 • C05 Het distributieproces managen, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, leveringsvoorwaarde, prognose, productie-, distributie- en transportplanning, verpakkings- en transporteis, vervoersmodi en hun specifieke capaciteiten.
 • C06 Kan de documentenstroom van alle soorten distributie managen.
 • C08 Kan de kost en outsourcing van de integrale logistieke keten beheersen.
 • C12 Managementvaardigheden beheersen waarmee problemen van strategische en tactische aard kunnen aangepakt worden.
 • C13 Bezit de noodzakelijke technische kennis van een integrale logistieke keten.

A. Volgtijdelijkheid

Logistiek (PBA) / / Introductie in logistiek

B. Competenties

OO:
05101172
Code:
05101172
Vakcoördinator:
Raf Meylaers
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend