Thema's uit de hulpverlening (2006-2007)

Thema's uit de hulpverlening omvat begeleidingswerk en wetgeving. Begeleidingswerk. "Het gezin daar gaat het om bij jonge Belgen. Carrière maken en zelfontplooiing leggen veel minder gewicht in de schaal" (Knack, 22 juni 2005). In deze module komen actuele en innoverende tendensen uit de hulpverlening aan bod waarbij veel aandacht gaat naar het gezin. Nadruk ligt op de methodische implementatie voor het maatschappelijk werk op de hulpverlening. De hulpvrager wordt begrepen vanuit zijn context en vanuit de interactie tussen persoon en omgeving. De student wordt actief gericht op emancipatie en empowerment van hulpvragers. De beroepsbekwaamheid van de MA wordt in de toepassing van de diverse methoden verder ontwikkeld.. Wetgeving. Ziekte- en invaliditeitsverzekering, tegemoetkomingen aan gehandicapten en hulp aan bejaarden

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
  • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
  • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103209
Code:
04103209
Vakcoördinator:
Carine Vandersmissen
Semester:
1
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd