ICT (2006-2007)

Je verwerft een grondige basiskennis van het besturingssysteem. Je leert een tekstverwerkingspakket en een presentatiepakket optimaal gebruiken en er inzichtelijk mee werken. Er wordt verwacht dat je vlot kan typen en een behoorlijke klaviervaardigheid verwerft.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107259
Code:
08107259
Vakcoördinator:
Katrien Van Heuverswijn
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend