Statistiek (2006-2007)

In statistiek leer je met behulp van een beperkt aantal gegevens (de resultaten van een steekproef) een uitspraak doen over een groot geheel aan gegevens (een populatie). Als ingenieur moet je aan de hand van metingen wetenschappelijk gefundeerde besluiten trekken die dienen als basis voor verder handelen. In het deel beschrijvende statistiek orden je de gegevens die je bekomt uit een steekproef. In het deel kansrekenen leer je de theoretische basis waarop statistiek steunt. In inferentiestatistiek gebruik je kansrekenen om uit de resultaten van een steekproef een betrouwbaarheidsinterval op te stellen of een hypothese te testen betreffende een karakteristiek getal dat behoort bij het populatie. Je controleert met een steekproef eveneens of een bepaald theoretisch model voor een populatie geschikt is. In het deel bivariabele statistiek onderzoek je gegevens die bestaan uit metingen van twee grootheden. In het bijzonder onderzoek je het verband tussen die twee grootheden. Op basis van simulaties leer je eveneens de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van statistiek kennen en begrijpen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100016
Code:
03100016
Vakcoördinator:
Marc Coppens
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend