Milieutechnologie (2006-2007)

Meer en meer worden bedrijven zich bewust van de impact van de productieprocessen op de omgeving of het milieu (water, lucht, bodem). Vooral de afvalwaterproblematiek is hier zeker belangrijk. De nadruk in deze cursus ligt dan ook op waterverontreiniging en watersanering. Je leert welke stoffen aanwezig zijn in het huishoudelijk en industrieel afvalwater en hoe deze verontreinigende stoffen kunnen geanalyseerd worden (o.a. DO, BOD, COD, N-bepaling,...). Ook de juridische aspecten en de beleidsaspecten van de afvalwaterzuivering in Vlaanderen worden bekeken. Vervolgens bestudeer je grondig de mechanische, de biologische en de fysicochemische technieken om huishoudelijk en industrieel afvalwater te saneren. In het practicum stel je het vervuilingsprofiel van een waterloop op. Hierbij onderzoek je vooral de chemische kwaliteit van het water. In het practicum wordt ook de nodige aandacht besteed aan de kleinschalige waterzuiveringsinstallaties.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Wetenschappelijk project

B. Competenties

OO:
03100261
Code:
03100261
Vakcoördinator:
Ludo Valckx
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend