Mens en maatschappij (2006-2007)

Bij deze cursus gaan we er vanuit dat je geen enkele sociologische voorkennis bezit. Je krijgt inzicht in de belangrijkste sociologische begrippen en een aantal basistheorieën zoals socialistisatie, sociale controle enz. De theorie wordt geïllustreerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo leer je hoe sociologisch inzicht je leven vlotter en aangenamer kan maken. Je gaat samen op zoek naar het verband tussen onderzoeksresultaten en praktische toepassingen in ondermeer sociaal beleid, personeelsbeheer en marketing.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Mens en maatschappij

B. Competenties

OO:
03100009
Code:
03100009
Vakcoördinator:
Piet Versweyvelt
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend