Toegepaste elektriciteit (2006-2007)

In het deel Elektrische machines leer je hoe een synchrone machine werkt. Met je kennis van gelijkstroom, wisselstroom, en zelfs van transformatoren en asynchrone motoren zul je merken dat in een synchrone machine de vroeger geziene principes allemaal samengevoegd zijn. In het deel Veiligheid leer je op basis van de veiligheidswetgeving hoe je risico's moet bepalen. Je leert er hoe je moet omgaan met gevaarlijke producten of met gevaarlijke situaties. Je komt tot het besef dat veiligheid geen vak is maar een attitude die iedereen kan toepassen op elk moment en in elke situatie. In het deel Vermogenelektronica zie je hoe kleine halfgeleiders uit de elektronica uiteindelijk een grote elektrische machine kunnen inschakelen, besturen en regelen. Gelijkrichters, omvormers voor diverse spanningen en frequenties komen uitgebreid aan bod.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

Elektromechanica (PBA) / / Elektrische machines 2

B. Competenties

OO:
05101129
Code:
05101129
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend