Uitvoerings- en meettechnieken (2006-2007)

Je bekijkt de verspaning van metalen, waarbij de nadruk ligt op de theoretische basis die aan de grondslag ligt van de tabellen voor de keuze van de snijparameters. In het tweede deel ga je rekening houden met de rendabiliteit van de verspaning door de methoden voor kostprijsberekening te bestuderen. In het practicum CNC maak je kennis met de sturing van CNC-machines, je leert de geometrische en machine-codes te gebruiken. Op simulatiepakketten bestudeer je de programmatie van de machine, waarna je de opdrachten uittest op de computergestuurde freesmachine. De programmatie bevat contouren, boor- en freescycli, met de implementatie van snijgereedschappen en verspaningsgegevens. In het practicum meetechnieken leer je onder andere omgaan met functionele bemating en correcte meetprocedures. Na een inleiding over te gebruiken meetmiddelen en standaarden start je met een cyclus van enkele basisproeven die een toekomstig ingenieur elektromechanica inzicht bijbrengen over bijvoorbeeld schroefdraad en oppervlakteruwheid... Een basisopleiding statistische procesbeheersing is eveneens voorzien. Zo leer je de grote voordelen van regelkaarten kennen om op een verantwoorde manier beslissingen te nemen in je latere productieomgeving. De terugkoppeling naar kwaliteitscontrole en - verbetering in industriële middens is uiteraard belangrijk. Via de computergestuurde meetmachine leer je dan ook hoe je 3D-metingen moet programmeren om tot een verantwoord meetverslag te komen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Mechanica

B. Competenties

OO:
03100102
Code:
03100102
Vakcoördinator:
Raymond Van Mol
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend