Beeldverwerking (2006-2007)

In de cursus beeld verwerking worden technieken aangeleerd om beelden te manipuleren zodat we meer en op een gemakkelijke mannier informatie uit de beelden kunnen halen. In de cursus wordt zowel aandacht besteed aan de algoritmes, die tijdens de theorie lessen worden uiteengezet, als aan de praktische toepassing op reële beelden, die worden uitgevoerd in MATLAB in de practica.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
  • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
  • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek
  • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (Ma) / / Digitale signaalverwerking

B. Competenties

OO:
03100075
Code:
03100075
Vakcoördinator:
Bart Vanrumste
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd