Bouwfysica (2006-2007)

Je bestudeert warmte, vocht en geluid in gebouwen. Na een eerste kennismaking met de basisbegrippen van warmtetransport, vochttransport en akoestiek, gaan we over tot praktische toepassingen. Je leert het isolatieniveau van een gebouw bepalen gebruikmakend van de bestaande normen en software. Je kan voorstellen ter verbetering formuleren. Je bepaalt de positie van een dampscherm. Je zoekt naar oorzaken van en oplossingen voor vochtproblemen in gebouwen. Je ontwerpt auditoria en kantoorgebouwen met optimale akoestische eigenschappen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101267
Code:
05101267
Vakcoördinator:
Margot De Pauw
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend