Techniek (2006-2007)

Vanuit de basisbegrippen uit de elektrotechniek wordt de werking van accumulatoren, generatoren, transformatoren en motoren verklaard. Tijdens de praktijk leert men de aansluiting van verschillende elektrische componenten realiseren. De motortechniek bespreekt de werking, afstelling en onderhoud van de verschillende onderdelen van diesel en benzine motoren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109006
Code:
03109006
Vakcoördinator:
Juul Janssens
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend