Elektriciteit (2006-2007)

Eerst bestudeer je de grootheden die algemeen gebruikt worden in de elektrotechniek. Daarna bestudeer je verschillende methodes om in elektrische circuits deze grootheden te bepalen. In de hoofdstukken van magnetisme bestudeer je het verband tussen elektrische stromen en magnetische verschijnselen. Met deze kennis kun je dan ook de verschijnselen in wisselstroom bestuderen. Met aangepaste rekentechnieken uit de wiskunde wordt het bepalen van de elektrische grootheden in een wisselstroomcircuit een makkie.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
  • C02 Elektromechanische systemen testen.
  • C03 Elektromechanische beproeven.
  • C04 Technische dossiers samenstellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101078
Code:
05101078
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend