Nederlands (2006-2007)

Communicatie is essentieel in elke handelstransactie. Ook in het recht speelt taal een belangrijke rol. Zoals David Mellinkoff in "The Language of Law" al schreef:" Law is a profession of words". Het hele juridische en wetgevende systeem bestaat maar in en door taal. Daarom bestudeer je zoveel mogelijk aspecten van verbale en non-verbale communicatie en pas je ze toe in oefeningen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104240
Code:
02104240
Vakcoördinator:
Jan Van Geel
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend