Stage (2006-2007)

In elk jaar van de opleiding loop je stage. Met deze stage-ervaringen verwerf je de kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt voor het begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen in de lagere school. In het derde jaar ligt de klemtoon op het volledig zelfstandig in handen nemen van het ganse klas- en schoolgebeuren. Het opleidingsonderdeel bestaat uit enkele delen: * lange stage (1e leerjaar, 2e graad, 3e graad, openluchtklassen, contactdagen, 5 dagen extra inzetbaarheid) * buitengewoon onderwijs * keuzestage * supervisiesessies

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C06 Partner van ouders en verzorgers.
  • C07 Lid van schoolteam.
  • C08 Partner van externen.
  • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
  • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: lager onderwijs (PBA) / / Didactische ateliers deel 2

B. Competenties

Je beschikt over de basisvaardigheden zoals ze zijn aangegeven in degroeilijnen van het stageinformatieboek

OO:
11106144
Code:
11106144
Vakcoördinator:
Nicole Koevoets
Semester:
1+2
Studiepunten:
18
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend