Engels: bedrijfseconomisch en juridisch (2006-2007)

Je leert in deze cursus Engels correct spreken en schrijven voornamelijk in bedrijfssituaties. Je leert Engels beter begrijpen. Je zal de grammatica herhalen en inoefenen en je zakelijke woordenschat uitbreiden. Beoogd eindniveau: CEFR B1.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Engels

B. Competenties

OO:
02104112
Code:
02104112
Vakcoördinator:
Chris Hoogsteyns
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend