Virologie en pathologie (2006-2007)

In de cursus virologie komen virusbouw, replicatie, classificatie, vaccinatie en antivirale medicatie aan bod, waarna een aantal dierlijke virussen in detail worden gezien. Naast de medische en epidemiologische aspecten, studeer je ook de moleculaire opbouw en moleculaire replicatiemechanismen. Je moet ook begrijpen waarom en hoe bepaalde virussen (of delen ervan) gebruikt worden voor genmanipulaties, zoals vb. voor gentherapie. Ten slotte, zal je de moleculaire mechanismen van het ontstaan van (virale) tumoren en kanker, leren doorgronden. Bij pathologie bestudeer je de meest voorkomende ziekten in de huidige maatschappij, maak je kennis met de medische terminologie en de toepassing hiervan in de klinische laboratoria en het medisch/farmaceutisch onderzoek.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.

A. Volgtijdelijkheid

Biomedische laboratoriumtechnologie (PBA) / / Algemene microbiologie

B. Competenties

OO:
06003021
Code:
06003021
Vakcoördinator:
Koen Van Deun
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend