Fiscale wetgeving (2006-2007)

De cursus fiscale wetgeving omvat de personenbelasting voor de belastbare periode 2005 en het aanslagjaar 2006. Deze cursus behandelt op welke wijze een belastingplichtige op de meest optimale manier zijn aangifte kan invullen, hoe hij zijn belastbaar inkomen kan bepalen en hoe hij zijn verschuldigde belastingen kan berekenen. Daarbij gaat er o.a. aandacht naar personen ten laste, belastingvrije sommen, voorheffingen en voorafbetalingen, onroerende en roerende inkomsten, beroepsinkomsten, beroepskosten, gezamenlijk en afzonderlijk te belasten inkomsten. De meeste aandacht gaat naar loon- en weddetrekkenden, af en toe is er een uitbreiding naar zelfstandigen, uitoefenaars van een vrij beroep en bedrijfsleiders.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104208
Code:
02104208
Vakcoördinator:
Ernelle Hermans
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend