Communicatieve en agogische vaardigheden (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verwerf je vaardigheden en inzichten die je nodig hebt om als partner van ouders, verzorgers en externen en als lid van een schoolteam te kunnen functioneren. Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma. In het derde jaar ligt de klemtoon op de vertaling naar het functioneren als collega in een schoolteam en de interactie met ouders en externen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C06 Partner van ouders en verzorgers.
  • C07 Lid van schoolteam.
  • C08 Partner van externen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basisvaardigheden van de communicatie (1Balo /2 Balo)

OO:
11106134
Code:
11106134
Vakcoördinator:
Lore Staes
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd