Eindwerk (2006-2007)

Het eindwerk is een werkstuk dat het resultaat is van de prestatie van een individuele student of van de samenwerking tussen twee of meerdere studenten. Het eindwerk kan verschillende vormen aannemen: een verhandeling, een didactisch uitgewerkt project, de organisatie van een sportevenement of de uitwerking van een didactisch pakket in samenspraak met externe instanties.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105027
Code:
10105027
Vakcoördinator:
Annick Cuynen
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend