Gespecialiseerde topics in de geriatrische zorg (2006-2007)

Deze cursus zou je kunnen omschrijven als de cursus 'Geriatrische pathologie'. Hierin worden medische problemen die veel voorkomen bij ouderen besproken door een geriaters en artsen. Deze medisch getinte lessen worden regelmatig 'aangevuld' door andere specialisten. Zo worden de lessen over 'incontinentie' aangevuld met een les van een kinésist, gespeciliseerd in blaasrevalidatie, de lessen over skelet-en gewrichtsproblemen worden gevolgd door lessen over specifieke gangrevalidatie en ADL-training. Mondzorg wordt verzorgd door een tandarts. In een ander deel van de cursus wordt dieper ingegaan op de zorg voor dementerende ouderen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Verpleegkunde (PBA) / / Biomedische wetenschappen

B. Competenties

OO:
09108946
Code:
09108946
Vakcoördinator:
Frans Geudens
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd