Frans: Bedrijfseconomisch en juridisch (2006-2007)

Je blijft de vier talige basisvaardigheden (luisteren, spreken, lezen, schrijven) ontwikkelen en verbeteren in de algemene en de beroepsgerichte taal. De wereld van de financiën is zeer internationaal gericht en om op deze markt te kunnen opereren is in België de kennis van het Frans van vitaal belang. Beoogd eindniveau: CEFR A2.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104158
Code:
02104158
Vakcoördinator:
Carina Schouten
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend