Akkerbouwteelten (2006-2007)

De volledige teelttechniek van de nijverheidsgewassen: suikerbiet, aardappel, vlas, cichorei, spruiten, kolen, pootgoed en van de graangewassen: tarwe, gerst, graszaad, erwten wordt aangeleerd.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109321
Code:
03109321
Vakcoördinator:
Serge Wauters
Semester:
1+2
Studiepunten:
11
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend