Geld- en kapitaalmarkt (2006-2007)

Het aanbod van beleggingsmogelijkheden is zo enorm uitgebreid dat je snel door het bos de bomen niet meer kunt zien.. Het vak geld- en kapitaalmarkt kan je hierbij helpen. Je krijgt een overzicht van de belangrijkste soorten financiƫle markten, spelers en producten op deze markten. Je leert begrijpen waarom intresten hoog of juist laag zijn. Deze kennis gecombineerd met persoonlijke interesse zullen je helpen bij het selecteren van beleggingsproducten.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104122
Code:
02104122
Vakcoördinator:
Hilde Thijs
Semester:
1
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend