Project persoonlijke vorming (2006-2007)

Het project Beeldvorming kadert in het opleidingsonderdeel Project Persoonlijke Vorming waarin de onderwijsactiviteit RZL het hoofdaandeel uitmaakt. Je neemt deel aan een project rond het doorbreken van stereotype beeldvorming.

A. Algemene competenties

 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen voorkennis vereist.

OO:
11106020
Code:
11106020
Vakcoördinator:
Anita De Rijdt
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend