Pneumatiek en hydrauliek (2006-2007)

Perslucht is niet meer weg te denken uit een modern industrieel bedrijf. In de automatisering wordt pneumatiek gebruikt voor de aandrijving en de sturing van machines. Bij pneumatiek bestudeer je de verschillende onderdelen van een persluchtinstallatie. Hierbij besteed je vooral aandacht aan energiebesparende maatregelen. Je wordt vertrouwd gemaakt met de principes, de technologie, de functies en het toepassingsgebied van pneumatische vermogens- en besturingselementen. Tevens leer je verschillende pneumatische schakelingen ontwerpen. De cursus hydrauliek biedt je een overzicht van de basisprincipes en bouwstenen. Je bekijkt de elementaire werking en constructie van de componenten (pompen, motoren, cilinders, kleppen, ventielen) van een hydraulische installatie. Je berekent eenvoudige hydraulische installaties en leest eenvoudige hydraulische schema's.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101100
Code:
05101100
Vakcoördinator:
Luc Moonen
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend