Netwerken (2006-2007)

Netwerken: De praktijksessies Windows Server 2003 worden aangeboden gedurende een aantal halve dagen. Je wordt ingedeeld in kleine groepen die elk een eigen domein beheren. De karakteristieken en mogelijkheden van Windows 2003 worden belicht en tijdens de labsessies ervaar je in de praktijk hoe je een netwerkbesturingssysteem installeert, beheert en onderhoudt. Tijdens de sessies krijg je korte theoretische impulsen aangeboden die je onmiddellijk in de praktijk gaat toepassen.

A. Algemene competenties

  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Analyseren.
  • C03 Oplossingen uitwerken.
  • C04 Beheren.
  • C05 Projectmatig werken.
  • C06 Communiceren.
  • C07 Eigen gedrag aanpassen.
  • C08 Kwaliteitsvol handelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104280
Code:
02104280
Vakcoördinator:
Bram Mennes
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend