Afstudeerproject (2006-2007)

Eindwerk en verdediging vormen samen het afstudeerproject. Het eindwerk is een geschreven verslag van je stage in een bedrijf. In dit verslag beschrijf je het IT-project en je leerproces tijdens deze stage. Analyse van de opdracht, het opstellen van criteria, het keuzeproces en de implementatie van de oplossing zijn belangrijke onderdelen van je eindwerk. Voor een jury van professionelen verdedig en motiveer je je keuzes.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 05. Leiding geven
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Gegevens behandelen.
  • C03 Oplossingen uitwerken.
  • C06 Communiceren.
  • C07 Eigen gedrag aanpassen.
  • C08 Kwaliteitsvol handelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104065
Code:
02104065
Vakcoördinator:
Fons Baetens
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd