Toegepaste chemie (2006-2007)

Verder bouwend op het vak anorganische chemie worden de verschillende scheikundige reacties zoals redoxreacties, evenwichtsreacties en zuur-base reacties uitgebreider bestudeerd. In de oefeningen worden deze reacties ook becijferd. In het labo leren de studenten veilig werken met producten en instrumenten. Ze voeren eenvoudige analyses uit en leren basistechnieken nodig voor het werken in een chemisch labo.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
  • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.

A. Volgtijdelijkheid

Agro- en biotechnologie (PBA) / / Toegepaste chemie

B. Competenties

OO:
03109102
Code:
03109102
Vakcoördinator:
Fons Ver Berne
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend