Chemie (2006-2007)

In onze maatschappij krijgen alle ingenieurs te maken met o.a. kunststoffen, brandstoffen, legeringen, allerlei milieu-aspecten, nieuwe materialen die bekomen werden via de meest diverse chemische processen, enz. In dit vak Algemene Chemie verken je daarom de belangrijkste basiswetten en theorie├źn van de chemie: de bouw van het atoom, de belangrijke rol van de elektronen, de opbouw van het periodiek systeem en de chemische bindingen. We frissen je inzicht in het verloop van chemische reacties en de (anorganische) nomenclatuur op. Je leert chemische reacties schrijven en lost vraagstukken op over stoechiometrie, chemisch evenwicht, zuurtegraad en oplosbaarheid. In de elektrochemie leer je hoe chemische reacties elektriciteit opwekken (werking van batterijen, accu's) en vice versa. In het practicum worden deze technieken ingeoefend In het practicum kan je op een veilige manier zelf experimenteren met concentraties en verdunningen van oplossingen, reactiesnelheden meten, titraties uitvoeren, gaswetten testen, elektrochemische reacties uitvoeren

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100003
Code:
03100003
Vakcoördinator:
Toos Martens
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend