Bank en verzekeringen (2006-2007)

In het deel 'bank' bestudeer je de verschillende mogelijkheden van betalen, lenen en beleggen via financiële instellingen, zowel voor particulieren als voor bedrijven. In het verzekeringsdeel krijg je een overzicht van de voornaamste wettelijke bepalingen i.v.m. verzekeringen. Daarna bekijk je de meest gebruikelijke verzekeringscontracten, nl. brand, auto, B.A. privé-leven en leven.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104213
Code:
02104213
Vakcoördinator:
Ria Beliën
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend