Persoonlijk traject (2006-2007)

In dit vak leer je nadenken over je opleiding en loopbaan. Je doet aan zelfsturing en ontwikkelt vaardigheden om zelf realistische keuzes te kunnen maken in het uitstippelen van een realistisch en haalbaar traject en om vooruitgang te boeken in dit traject.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Gegevens behandelen.
  • C06 Communiceren.
  • C07 Eigen gedrag aanpassen.
  • C08 Kwaliteitsvol handelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02105000
Code:
02105000
Vakcoördinator:
Ria Spruyt
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Neen
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend