Analytische en fysische chemie (2006-2007)

Deze cursus analytische chemie bied je een aantal instrumentele technieken die het gamma van de nat-chemische analysemethoden, spectrometrische-, elektrochemische- en chromatografische technieken aanvullen. Daarnaast gaat de aandacht naar het voorbereiden van reële monsters tot de eigenlijke analyse. Tenslotte worden geautomatiseerde analysemethoden kort belicht. Om de cursus analytische chemie af te sluiten krijg je de opdracht een methode voor te stellen voor een specifieke analyse. Hierbij moet je rekening houden met het monster en de mogelijke interferenties. Kennis van mechanische en chemische eigenschappen van materialen is vaak even belangrijk als de kennis van kwalitatieve en kwantitatieve analysegegevens. Naast de bereidingwijze van koper en staal leer je de mechanische eigenschappen ervan kennen. Corrosiemechanismen en brandgedrag van materialen staan eveneens op het programma. Poymeren zijn niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Hoe ze worden verwerkt tot eindproducten wordt verduidelijkt. Tenslotte zijn er heel wat nieuwe toepassingen via nanotechnologie ontwikkeld. Een tipje van de sluier wordt hierover opgelicht.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De chemist is in staat om op doordachte wijze een analyseproces van bemonstering tot eindrapportering uit te voeren zodat correcte en betrouwbare analyseresultaten bekomen worden.
 • C02 De chemist kan op adequate wijze technische installaties en apparatuur bedienen en beheren zodat hun efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
 • C03 De chemist is in staat om onder supervisie van een (wetenschappelijk) onderzoeker mee te denken en mee te werken om zo de praktische haalbaarheid en de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek te verhogen.
 • C04 De chemist kan op doordachte en kritische wijze resultaten (waaronder waarnemingen) noteren, bundelen en verwerken om tot zinvolle en volledige besluiten te komen.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.

A. Volgtijdelijkheid

Chemie (PBA) / / Analytische chemie

B. Competenties

OO:
06003011
Code:
06003011
Vakcoördinator:
Rina Thys
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd