Uitdieping Handel (2006-2007)

De cursus brengt de nodige vaardigheden bij van de dactylografie en de Nederlndse handelscorrespondentie.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105481
Code:
10105481
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend