Toegepaste informatica (2006-2007)

Het centrale thema van deze cursus is databases. Om te beginnen wordt er via voorbeeldjes duidelijk gemaakt dat je in de huidige samenleving, informatie opslag gewoon niet kunt wegdenken. Vervolgens worden de voor- en nadelen aangehaald van relationele databases ten opzichte van conventionele database concepten. Je merkt dat het relationele data model veel voordelen heeft maar dat het pas rendeert als de database goed ontworpen is. Iets wat door veel mensen wordt verwaarloosd! Daarom leer je via een 3 stappen methodiek om een relationele database correct te ontwerpen. Bij dit ontwerpproces moet in het achterhoofd gedacht worden aan de consequenties op hardware niveau. Vandaar dat je leert welke bestandstructuren er bestaan om gegevens elektronisch op te slaan en wat de voor- en nadelen van elke techniek zijn. Eénmaal de gegevens gestockeerd zijn, moet je deze gemakkelijk uit je relationele database kunnen halen, hiervoor is de declaratieve SQL taal zeer geschikt. Als er meerdere mensen eventueel tegelijkertijd gegevens nodig hebben van één database dan moet je daar rekening mee houden. Daarom worden de hoofdstukken beveiliging en transactiemanagement overlopen. Tenslotte krijg je een bondige uitleg over de volgende onderwerpen: gedistribueerde databases, object-georiënteerde databases, XML, OLAP. Als aanvulling op de theorie zijn er ook praktijk lessen voorzien. Hier ligt de nadruk op het leren werken met SQL, de standaardtaal voor het ondervragen van databases. Eerst worden er simpele instructies bekeken om dan naar iets complexere queries, views, stored procedures en triggers te gaan. Vervolgens leer je met het MS-office pakket Access werken om simpele applicaties te ontwerpen. Je zal merken dat je al snel krachtige functionele formulieren en rapporten kan maken. Nadat je hebt kunnen spelen met bestaande databases wordt het tijd om met de regels van de theorie zelf eens een database te ontwerpen. Dit zal je stap voor stap in dialoog met de docent doen. Als je dit onder de knie hebt, wordt het beheer van een DBMS op een server bekeken. Het gaat hier meer bepaald over Microsoft SQL server. Onderwerpen zoals query optimalisatie, beveiliging, gebruikersbeheer, concurrente toegang, enz. worden uitgetest. Eens dat je dit snapt gaan we verder met het bouwen van applicaties. Tenslotte leer je aan de hand van een oefening hoe men XML gebruikt binnen de databasewereld.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100028
Code:
03100028
Vakcoördinator:
Peter Karsmakers
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend