Fermentatietechnologie (2006-2007)

De fermentatietechnologie kan beschouwd worden als een onderdeel van de biotechnologie, de technologie waarmee levende organismen beheersd worden om een bepaald doel te bereiken. In de fermentatietechnologie wordt de omgeving van een organisme beheersd. Dit houdt in dat de omgevingscondities op bepaalde waarden gebracht en gehouden worden, zodat het organisme zich gaat vermenigvuldigen, of een bepaald product aanmaken of een bepaalde omzetting realiseren. Tal van voorbeelden van fermentaties zijn te vinden in de voedingsindustrie, zoals de productie van bier, wijn, yoghurt, salami, schimmelkazen, champignons, enz. Ook in andere takken van de industrie zijn zeer veel voorbeelden te vinden, zoals de productie van antibiotica, organische zuren, enzymen, het inkuilen, het composteren, enz. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten fermentaties en doorheen heel de cursus wordt het onderscheid tussen vloeibare en vaste fermentaties voor verschillende aspecten benadrukt. De cursus is opgebouwd volgens het algemeen verloop van een fermentatieproces, met daarin de upstreamprocessing (voorbereiding van medium en inoculum), de fermentatie zelf (in het bijzonder hoe deze bemeten en gestuurd wordt), en de downstreamprocessing (het isoleren en opzuiveren van cellen of product). Ook worden een aantal typische industriële fermentatieprocessen in detail besproken, zoals de bakkersgistproductie en het kojiproces.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Biochemie

B. Competenties

OO:
03110120
Code:
03110120
Vakcoördinator:
Leen Van Campenhout
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd